Vybavenie pre masérov a wellness centrá
0911 11 00 64
košík je prázdny
Masáž
Masáž
Wellness
Wellness
Šport a fyzio
Šport a fyzio
Kozmetika
Kozmetika
Zdravie
Zdravie
Akcie
Akcie
Novinky
Novinky
Vyhľadávanie
Banskobystrický krajBratislavský krajKošický  krajNitriansky  krajPrešovský krajTrenčiansky krajTrnavský  krajŽilinský  kraj
Odoberanie noviniek
Pre zasielanie noviniek zadajte e-mail

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje:
Lipt, s.r.o.
Železničná 110/38
914 42 Horné Srnie
Slovensko

IČO: 45 571 686
IČ DPH: SK2023042362
(spoločnosť je platcom DPH)

Bankové spojenie Slovenská republika (mena - EUR)
Banka - Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu -  4011264392/7500
IBAN: SK61 7500 0000 0040 1126 4392
SWIFT: CEKOSKBX

Bankové spojenie Česká republika (mena - CZK)
Banka - Fio banka, a.s.
Číslo účtu - 2100391749/2010
IBAN: CZ7420100000002100391749
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:
Lipt, s.r.o.
Železničná 110/38
914 42 Horné Srnie
Slovensko

1. Príjem objednávok
Internetový obchod: www.maser.sk
Telefonicky: +421 902 11 00 22
E-mailom: info@maser.sk
Písomne: na korešpondenčnú adresu
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ceny
Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom spoločnosti.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

4. Doručenie objednávok
Objednávky prijaté do 12:00 v pracovných dňoch budú doručené nasledovný pracovný deň, ak je objednaný tovar skladom (ak tovar nie je skladom, dostupnosť a doba doručenia sú uvedené v detaile produktu).

5. Spôsob doručenia
Objednaný tovar doručí kuriér priamo domov k zákazníkovi medzi 8:00 - 18:00 a bude zákazníka pred príchodom telefonicky informovať.

6. Doprava
Objednávka do 99 EUR:
Kuriér – 3,99 EUR
Zásielkovňa 1,90 EUR
Objednávka nad 99 EUR: poštovné zdarma* 
Osobné prevzatie na kamennej predajni v Hornom Srní - zdarma
* poštovné zdarma neplatí pre elektrické lehátka, cena dopravy v rámci celého Slovenska pre elektrické lehátka - 39,90 € s DPH

6.1 Doba dodania
Ak je pracovný deň, objednávka príde do 12:00 a tovar je skladom - objednávka sa odosiela ešte v ten deň a je doručená nasledujúci pracovný deň kuriérom. Ak príde objednávka po 12:00, odosiela sa nasledujúci pracovný deň (predajca si vyhradzuje právo na nedodržanie týchto podmienok v prípade, ak kuriérska služba nevyzdvihne objednávku a zároveň predajca nie je zodpovedný za 100% doručenie kuriérskou službou nasledujúci pracovný deň). V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v registračnom formulári.

6.2 Internetový obchod píše pri každom produkte dobu doručenia, táto funkcia je len informačná.

7. Kupujúci je povinný
Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar, či nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 14 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.
Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný písomnou formou žiadať o odstúpenie od zmluvy, ďalej je povinný vrátiť tovar do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal. Ihneď po vrátení a kontrole je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za tovar pri odpočítaní nákladov za dopravu a prípadné ďalšie náklady spojené s prepravou tovaru. Kupujúci nesmie zaslať tovar na dobierku! Vzhľadom na to, že ju dodávateľ nemôže takto skontrolovať, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru.

8.1. Spory
Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Povinnosti v súvislosti s kúpnou zmluvou
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje.

10.1 Platobné možnosti

Nákup na splátky, dobierka, hotovosť pri osobnom prevzatí tovaru, platba vopred prevodom na účet (objednávka bude odoslaná po pripísaní Vašej platby na náš účet). Minimálna objednávka je 10,00 EUR.

10.2 Nákup na splátky - Home Credit
Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané internetovým obchodom www.maser.sk (Lipt, s.r.o.) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

11.1 Záruka
Na všetky výrobky poskytujeme záruku 2 roky odo dňa predaja, ak nie je uvedené inak.
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: Lipt, s.r.o., Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, Tel.: 0902110022
Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovať v mieste predaja výrobku.

11.2 Záručné podmienky
1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručený v originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
4. V prípade, na ktorý sa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutý materiál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

11.3 Záruka sa nevzťahuje na
1. Závady spôsobené použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený.
2. Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
3. Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
4. Neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, požiarom, povodňou).

11.4 Osobné údaje kupujúceho
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva jeho osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom s Podmienok spracúvania osobných údajov (klikni tu) a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") za účelom realizácie kúpy tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky kupujúcemu. Bez poskytnutia týchto osobných údajov (napr. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť a doručiť zakúpený tovar. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o účtovníctve). Rovnako je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci s predávajúcim (prevádzkovateľom) uzavrel.

12. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

   Najbližšie kurzy
Reflexná masáž chodidiel
22.01.2021 - 24.01.2021
(ŽIlina)
Manuálna lymfodrenáž
25.01.2021 - 30.01.2021
(ŽIlina)
Wellness pracovník - masérsk...
25.01.2021 - 09.03.2021
(ŽIlina)
Medová masáž
06.02.2021 - 06.02.2021
(ŽIlina)
Reflexná masáž chrbta
06.02.2021 - 07.02.2021
(ŽIlina)
Čokoládová masáž
07.02.2021 - 07.02.2021
(ŽIlina)
Masáž lávovými kameňmi
12.02.2021 - 14.02.2021
(ŽIlina)