Vybavenie pre masérov a wellness centrá
0911 11 00 64
košík je prázdny
Masáž
Masáž
Wellness
Wellness
Šport a fyzio
Šport a fyzio
Kozmetika
Kozmetika
Zdravie
Zdravie
Akcie
Akcie
Novinky
Novinky
Vyhľadávanie
Banskobystrický krajBratislavský krajKošický  krajNitriansky  krajPrešovský krajTrenčiansky krajTrnavský  krajŽilinský  kraj
Odoberanie noviniek
Pre zasielanie noviniek zadajte e-mail

Odoberanie noviniek

Ak si želáte byť informovaný o novinkách, akciách, zľavách či iných zaujímavostiach, zaregistrujte si vašu emailovú adresu do našej databázy.
Napíšte Vašu e-mailovú adresu do okna „Odoberanie noviniek“ a odošlite ju. Okno je umiestnené nižšie v ľavom stĺpci.
V prípade, že si ďalej nebudete želať dostávať od nás tieto informácie, stačí napísať Váš e-mail do okna pre odoberanie noviniek a zasielanie noviniek bude zrušené.


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


V súvislosti s Vaším prihlásením sa na odber newslettrov od spoločnosti Lipt, s.r.o. so sídlom Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686, táto ako prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.

 Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

- na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
- komu ich môžeme poskytnúť,
- aké sú Vaše práva,
- kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa  vzťahujú na odoberateľov newslettra, ktorí sami aktívne požiadali o jeho zasielanie zo strany prevádzkovateľa. V prípade, ak ste  registrovaným používateľom alebo zákazníkom e-shopu, pozrite si prosím podmienky spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás priamo týkajú aj (tu).
 

1. Informácia o Prevádzkovateľovi


1. Prevádzkovateľom je Lipt, s.r.o. so sídlom Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, ktorou je prevádzkovanie eshopu – www.maser.sk.

2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, prípadne emailom na e: info@maser.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 11 00 64
 

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?


1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme Vám newsletter zasielať.
2. Ako prevádzkovateľ v súvislosti so zasielaním newslettra spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu: emailová adresa.
3. Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.  
4. Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že ste s tým vyjadrili súhlas (právny základ).
5. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (IT služby: Macmike VAT, s.r.o. Hurbanova 10, Košice 040 01; IČO: 45877262, ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00; IČO: 02762943). Rovnako budú Vaše osobné údaje v zákonnom rozsahu poskytované iným subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať  Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou.
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je daná dobou, na ktorú bol Váš súhlas udelený – 3 roky. Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď ďalej článok 3). V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu budú tieto zlikvidované do 6 mesiacov od uplynutia odsúhlasenej doby, resp. po dni, v ktorý ste Váš súhlas odvolali.
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
 

3.       Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?


1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, prípadne emailom na e: info@maser.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 11 00 64

3. Keďže Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom, akým ste nám ho udelili.

4. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

5. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

6. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.
   Najbližšie kurzy
Reflexná masáž chodidiel
22.01.2021 - 24.01.2021
(ŽIlina)
Manuálna lymfodrenáž
25.01.2021 - 30.01.2021
(ŽIlina)
Wellness pracovník - masérsk...
25.01.2021 - 09.03.2021
(ŽIlina)
Medová masáž
06.02.2021 - 06.02.2021
(ŽIlina)
Reflexná masáž chrbta
06.02.2021 - 07.02.2021
(ŽIlina)
Čokoládová masáž
07.02.2021 - 07.02.2021
(ŽIlina)
Masáž lávovými kameňmi
12.02.2021 - 14.02.2021
(ŽIlina)